12 prosinec 2011

PS 11.01 Čerpací stanice

 • individuální a komplexní zkoušky 

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci linka 1 a 2

 • montáž zámečnických výrobků 
 • individuální a komplexní zkoušky  

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž a zprovoznění dmychadel  1, 2 pro aktivaci
 • individuální a komplexní zkoušky  dmychadel 1 a 2

 PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 4

 • montáž stávající technologie
 • individuální a komplexní zkoušky 

  PS 11.07 Odvodnění kalů

 • stavební úpravy

SO 11.09 Komunikace

 • ukládka asfaltových vrstev komunikace u nádrže regenerace

PS 11.11 SŘTP

 • montáž měřících sond a zařízení
 • práce na programovém vybavení

 

12 prosinec 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.